MED-EL SYNCHRONY

MED-EL SYNCHRONY
Mogućnosti stimulacije:
 • 24 nezavisna strujna izvora
 • 24 elektrodna kontakta
 • 12 nezavisnih kanala stimulacije
 • Sekvencijalna stimulacija
 • Paralelna stimulacija svih 12 kanala
 • Brzina stimulacije: 50.704 impulsa po sekundi
 • Rezolucija vremena: 1.67 µs
 • Opseg jačine struje: 0-1200 µA po fazi impulsa
Oblici faze impulsa:
 • Dvofazni, simetrični trofazni i precizni trofazni
Sveobuhvatni dijagnostički paket:
 • Statusna telemetrija
 • Telemetrija impedanse i polja (IFT)
 • Telemetrija odziva auditornog nerva (ART™, AutoART, ARTFit)
 • Električno evocirani odgovor moždanog stabla (EABR)
 • Električno evocirani prag stapedijalnog refleksa (ESRT)
 • Električni akustički evocirani potencijal (EAEP)
Sigurnosne karakteristike:
 • Zaštitni izlazni kondenzatori
 • Jedinstveni implant ID (IRIS)
MRI sigurnost:
 • MRI bezbedan pri 0.2, 1.0, 1.5 i 3.0 Tesla
 • Bez potrebe uklanjanja magneta pri 3.0 Tesla
 • Mogućnost uklanjanja magneta
Dizajn kućišta:
 • Materijal: Titanijum
 • Otpornost na udarce ≥ 2.5 J
 • Posebna PIN varijanta sa pinom za dodatnu sigurnost fiksacije
 • Debljina kod stimulatora: 4.5 mm
 • Debljina kod kalema: 3.3 mm
 • Težina: 7.6g
Elektrodni nizovi:
 • Klasična serija: Standard, Medium i Compressed
 • FLEX serija: FLEX Soft, FLEX 28, FLEX 26, FLEX 24 i FLEX 20
 • FORM serija: FORM 24 i FORM 19