Osikularne proteze: Titanijumske proteze i aeracione cevčice

Titanijumske proteze i aeracione cevčice

Karakteristike i koristi

Kurz titanijumski implanti srednjeg uva su na raspolaganju u fiksnim i podesivim dužinama. Podesivi implanti omogućavaju hirurgu da prilagodi svaki implant intraoperativno sa tolerancijom od 0,25mm. Takođe, postoje varijacije jedinstvenih modela, uključujući proteze za stapedioplastiku. Posvećenost istraživanjima i razvoju, povezana strašću prema inženjeringu, čini Kurz jednim od najkompletnijih titanijumskih sistema širom sveta.

• Titanijum 2. stepena
• Dokazana biokompatibilnost titanijuma
Podržava stabilan, dugotrajan sluh
• Jedinstveni proces čišćenja daje sjajno čistu površinu
Dozvoljava neiritantnu integraciju unutar srednjeg uva
• Optimizovan kontakt proteze sa osikularnim kostima i bubnom opnom
Omogućava idealno akustično povezivanje

Ultra mala težina
Omogućava optimalnu kondukciju zvuka
• Pažljivi balans težine
Rezultira u efikasnom intraoperativnom rukovanju
Individualna adaptacija oblika koja se ogleda u jednostavnom dizajnu
Dopušta intraoperativnu manipulaciju implanta
• Filigri dizajn i otvorena glavna ploča
Dozvoljava odličnu vizualizaciju za upoznavanje i stacioniranje
MRI kompatibilan

Kurz 1 300x300 1
Kurz 2 300x300 1

Tubingen aeracione cevčice

Kurz Cevčice 1
Kurz Cevčice 2

Matrijali: titanijum, zlato, platina

Tubingen aeracione cevčice se koriste za implantaciju u timpanskoj membrani da bi drenirale i privremeno snabdele vazduhom timpansku šupljinu. Često se koriste za privremenu ili dugotrajnu ventilaciju. Širok unutrašnji presek i glatka površina čine ih odličnim izborom ukoliko postoji visok rizik okluzije. Ove metalne aeracione cevčice su se dokazale poslednjih 30 godina i stekle izvanrednu reputaciju sa svojim karakteristikama:

• Izuzetna biokompatibilnost sa tkivom
• Ravne površine koje olakšavaju drenažu sekreta
Antibakterijski efekat (kod zlatnih cevčica)

Ove aeracione cevčice su raspoložive u sledećim materijalima:

zlato-platina
srebro obloženo zlatom
– obloženo titanijumom
titanijum sa ili bez pomoćne žice

Tubingen titanijumske proteze (TTP™-VARIO system)

TTP VARIO 1
TTP VARIO 2

Materijal: titanijum

Tubingen titanijumske proteze su razvijene u bliskoj kooperaciji sa ORL Bolnicom Univerziteta u Tubingenu. Važan kriterijum za audiološki superiornije titanijumske implante je ustanovljen i ocenjen test modelima, isto tako i eksperimentalnim studijama. Blagonaklonost prema korisniku je uvek bila visoko među razvojnim standardima u svakom teoretskom okviru.

Koristi:

Niska ulazna impedansa poboljšava prijem zvuka
Stabilne konduktivne karakteristike poboljšavaju izlazni zvuk
• Uvećana sposobnost pregleda tokom implantacije zbog otvorenog vrha ploče i tankog okna
Individualna adaptacija oblika kroz jednostavno savijanje
• Delimično hrapava površina stabilizuje smeštanje proteze
• Zaobljen profil smanjuje rizik povrede timpanske membrane
• Izvanredna biokompatibilnost za integraciju bez iritacije unutar srednjeg uva
Čist titanijum
• Izuzetna biokompatibilnost sa tkivom
• Ravne površine koje olakšavaju drenažu sekreta
Antibakterijski efekat (kod zlatnih cevčica)

Tubingen titanijumske proteze (TTP™-VARIAC system)

TTP VARIAC 1 1
TTP VARIAC 2 1

Materijal: titanijum

• Dovoljna je samo jedna varijablilna proteza da zameni parcijalu ili totalnu protezu
• Ove proteze nemaju granični prsten duž osovine – za izuzetnu savitljivost i podesivost dužine
• Korak promene od 0.25mm nudi optimalan izbor dužine i fleksibilnost
• Najmanja dužina parcijalne proteze 1.75mm (Funkcionalna Dužina 0.75mm)
• Stabilne konduktivne karakteristike poboljšavaju izlazni zvuk
Individualna adaptacija oblika kroz jednostavno savijanje
• Delimično hrapava površina stabilizuje smeštanje proteze
• Zaobljen profil smanjuje rizik povrede timpanske membrane
• Izvanredna biokompatibilnost za integraciju bez iritacije unutar srednjeg uva
Čist titanijum

Tubingen stapes proteze (K-PISTON)

sl 04 1
kurz spec 2

Materijal: titanijum

Titanijum obezbeđuje veoma dobru provodljivost zvuka čak i pri višim frekvencijama zbog svoje male mase.

Titanijumski K-Piston je raspoloživ u dva različita prečnika i u različitim dužinama. Klip, koji se proteže u perilimfi, može biti atraumatski zaobljen uz pomoć raspoloživih dužina. Klip je zaobljen u prelazu izmedju dela klipa i područja omče, kako ne bi napravio površinu pogodnu za prijanjanje formacije ožiljka koja se pomera usled vibracija tokom urastanja moguće obimnog, lateralno orijentisanog vezivnog tkiva oko proteze.

K-Piston je napravljen izrazito mekši i adaptivniji u području omče kroz brojne sofisticirane proizvodne procedure. U slučaju uskog inkusa, necentrirana omča se lako zatvara i omogućava savršeno prijanjanje oko inkusa. Redukovani su problemi previše labavog prijanjanja.

Koristi:
Mala težina
Sigurno smeštanje
• U slučaju uskog inkusa necentrirana omča se lako zatvara i omogućava savršeno prijanjanje oko inkusa
Umanjen rizik nekroze
• Atraumatski dizajn
• Dobro dokumentovan naučnim istraživanjima
Čist titanijum

O kompaniji KURZ

kurz 01
Heinz Kurz GmbH 300x248 1
german 01

Heinz Kurz GmbH Medizintechnik je porodični posao osnovan u južnoj Nemačkoj. Kompanija je takođe osnovala Kurz Medical, Inc., lociranu u Sjedinjenim Američkim Državama, zajedno sa brojnim distributivnim mrežama širom sveta.

Iskusni profesionalci

Heinz Kurz GmbH Medizintechnik duguje svoje postojanje njenom osnivaču, Heinz Kurz-u, majstoru zubne protetike. Kao zubni tehničar, bio je u mogućnosti da u potpunosti istražuje i koristi svoje godine iskustva u radu sa metalima i svoje detaljno znanje o materijalima, primenjujući svoje znanje-umeće u kompleksnom, visoko kvalifikovanom polju medicinske tehnologije. Zbog ovih veština, Heinz Kurz je počeo da radi sa otorinolaringološkim odeljenjem Univerziteta u Tuebingenu na razvijanju proizvoda u polju medicine. Iz ove snažne veze je izrasla Kurz linija proizvoda otorinolaringologije. Sredinom ’70-ih Kurz zlatna aeraciona cevčica je predstavljena tržištu.

Nova Era za Uvo

Tokom ’90-ih titanijum je ušao u polje otorinolaringoloških materijala za operacije srednjeg uva. Heinz Kurz Medizintechnik je bila prva nemačka kompanija koja je predstavila tržištu titanijumske implante. Titanijum je izuzetno biokompatibilan sa ljudskim tkivom i poseduje izvanredne akustičke i mehaničke karakteristike. Zahvaljujući svojim visokotehnološkim proizvodnim metodama, Heinz Kurz Gmbh Medizintechnik ima moć da u potpunosti poboljša ove karakteristike u svim svojim proizvodima.

Vibrant
implanti

Kohlearni
implanti

Slušni
aparati

Koštane
naočare