Osikularne proteze

Titanijumske proteze i aeracione cevčice

Karakteristike i koristi

Kurz titanijumski implantati srednjeg uva su na raspolaganju u fiksnim i podesivim dužinama. Podesivi implantati omogućavaju hirurgu da prilagodi svaki implantat intraoperativno sa tolerancijom od 0,25mm. Takođe, postoje varijacije jedinstvenih modela, uključujući proteze za stapedioplastiku. Posvećenost istraživanjima i razvoju, povezana strašću prema inženjeringu, čini Kurz jednim od najkompletnijih titanijumskih sistema širom sveta.

• Titanijum 2. stepena
• Dokazana biokompatibilnost titanijuma
Podržava stabilan, dugotrajan sluh
• Jedinstveni proces čišćenja daje sjajno čistu površinu
Dozvoljava neiritantnu integraciju unutar srednjeg uva
• Optimizovan kontakt proteze sa osikularnim kostima i bubnom opnom
Omogućava idealno akustično povezivanje

• Ultra mala težina
Omogućava optimalnu kondukciju zvuka
• Pažljivi balans težine
Rezultira u efikasnom intraoperativnom rukovanju
• Individualna adaptacija oblika koja se ogleda u jednostavnom dizajnu
Dopušta intraoperativnu manipulaciju implantata
• Filigri dizajn i otvorena glavna ploča
Dozvoljava odličnu vizualizaciju za upoznavanje i stacioniranje
• MRI kompatibilan

Tubingen aeracione cevčice

Matrijali: titanijum, zlato, platina

Tubingen aeracione cevčice se koriste za implantaciju u timpanskoj membrani da bi drenirale i privremeno snabdele vazduhom timpansku šupljinu. Često se koriste za privremenu ili dugotrajnu ventilaciju. Širok unutrašnji presek i glatka površina čine ih odličnim izborom ukoliko postoji visok rizik okluzije. Ove metalne aeracione cevčice su se dokazale poslednjih 30 godina i stekle izvanrednu reputaciju sa svojim karakteristikama:

• Izuzetna biokompatibilnost sa tkivom
• Ravne površine koje olakšavaju drenažu sekreta
• Antibakterijski efekat (kod zlatnih cevčica)

Ove aeracione cevčice su raspoložive u sledećim materijalima:

– zlato-platina
– srebro obloženo zlatom
– obloženo titanijumom
– titanijum sa ili bez pomoćne žice

Tubingen titanijumske proteze (TTP™-VARIO system)

Materijal: titanijum

Tubingen titanijumske proteze su razvijene u bliskoj kooperaciji sa ORL Bolnicom Univerziteta u Tubingenu. Važan kriterijum za audiološki superiornije titanijumske implantate je ustanovljen i ocenjen test modelima, isto tako i eksperimentalnim studijama. Blagonaklonost prema korisniku je uvek bila visoko među razvojnim standardima u svakom teoretskom okviru.

Koristi:

• Niska ulazna impedansa poboljšava prijem zvuka
• Stabilne konduktivne karakteristike poboljšavaju izlazni zvuk
• Uvećana sposobnost pregleda tokom implantacije zbog otvorenog vrha ploče i tankog okna
• Individualna adaptacija oblika kroz jednostavno savijanje
• Delimično hrapava površina stabilizuje smeštanje proteze
• Zaobljen profil smanjuje rizik povrede timpanske membrane
• Izvanredna biokompatibilnost za integraciju bez iritacije unutar srednjeg uva
• Čist titanijum
• Izuzetna biokompatibilnost sa tkivom
• Ravne površine koje olakšavaju drenažu sekreta
• Antibakterijski efekat (kod zlatnih cevčica)

Tubingen titanijumske proteze (TTP™-VARIAC system)

Materijal: titanijum

• Dovoljna je samo jedna varijablilna proteza da zameni parcijalu ili totalnu protezu
• Ove proteze nemaju granični prsten duž osovine – za izuzetnu savitljivost i podesivost dužine
• Korak promene od 0.25mm nudi optimalan izbor dužine i fleksibilnost
• Najmanja dužina parcijalne proteze 1.75mm (Funkcionalna Dužina 0.75mm)
• Stabilne konduktivne karakteristike poboljšavaju izlazni zvuk
• Individualna adaptacija oblika kroz jednostavno savijanje
• Delimično hrapava površina stabilizuje smeštanje proteze
• Zaobljen profil smanjuje rizik povrede timpanske membrane
• Izvanredna biokompatibilnost za integraciju bez iritacije unutar srednjeg uva
• Čist titanijum

Tubingen stapes proteze (K-PISTON)

Materijal: titanijum

Titanijum obezbeđuje veoma dobru provodljivost zvuka čak i pri višim frekvencijama zbog svoje male mase.

Titanijumski K-Piston je raspoloživ u dva različita prečnika i u različitim dužinama. Klip, koji se proteže u perilimfi, može biti atraumatski zaobljen uz pomoć raspoloživih dužina. Klip je zaobljen u prelazu izmedju dela klipa i područja omče, kako ne bi napravio površinu pogodnu za prijanjanje formacije ožiljka koja se pomera usled vibracija tokom urastanja moguće obimnog, lateralno orijentisanog vezivnog tkiva oko proteze.

K-Piston je napravljen izrazito mekši i adaptivniji u području omče kroz brojne sofisticirane proizvodne procedure. U slučaju uskog inkusa, necentrirana omča se lako zatvara i omogućava savršeno prijanjanje oko inkusa. Redukovani su problemi previše labavog prijanjanja.

Koristi:
• Mala težina
• Sigurno smeštanje
• U slučaju uskog inkusa necentrirana omča se lako zatvara i omogućava savršeno prijanjanje oko inkusa
• Umanjen rizik nekroze
• Atraumatski dizajn
• Dobro dokumentovan naučnim istraživanjima
• Čist titanijum

O kompaniji KURZ

Heinz-Kurz-GmbH-300x248

Heinz Kurz GmbH Medizintechnik je porodični posao osnovan u južnoj Nemačkoj. Kompanija je takođe osnovala Kurz Medical, Inc., lociranu u Sjedinjenim Američkim Državama, zajedno sa brojnim distributivnim mrežama širom sveta.

Iskusni profesionalci

Heinz Kurz GmbH Medizintechnik duguje svoje postojanje njenom osnivaču, Heinz Kurz-u, majstoru zubne protetike. Kao zubni tehničar, bio je u mogućnosti da u potpunosti istražuje i koristi svoje godine iskustva u radu sa metalima i svoje detaljno znanje o materijalima, primenjujući svoje znanje-umeće u kompleksnom, visoko kvalifikovanom polju medicinske tehnologije. Zbog ovih veština, Heinz Kurz je počeo da radi sa otorinolaringološkim odeljenjem Univerziteta u Tuebingenu na razvijanju proizvoda u polju medicine. Iz ove snažne veze je izrasla Kurz linija proizvoda otorinolaringologije. Sredinom ’70-ih Kurz zlatna aeraciona cevčica je predstavljena tržištu.

Nova Era za Uvo

Tokom ’90-ih titanijum je ušao u polje otorinolaringoloških materijala za operacije srednjeg uva. Heinz Kurz Medizintechnik je bila prva nemačka kompanija koja je predstavila tržištu titanijumske implantate. Titanijum je izuzetno biokompatibilan sa ljudskim tkivom i poseduje izvanredne akustičke i mehaničke karakteristike. Zahvaljujući svojim visokotehnološkim proizvodnim metodama, Heinz Kurz Gmbh Medizintechnik ima moć da u potpunosti poboljša ove karakteristike u svim svojim proizvodima.

© Copyright 2020 "CI Studio Pulsar doo" - Sva prava zadržana

Radno vreme

Radnim danima - od 8h do 16h
Subotom - od 10h do 14h
Nedeljom - ne radimo

Kontakt

Sarajevska 73/III/9
11000 Beograd
Tel: +381113660320
Tel: +381113660319
Mob: +381621330085

e-mail: office@studiopulsar.com

Bracana Bracanovića 52
81000 Podgorica
Mob: +38269144214