Sluh: gubitka sluha, rešenja za oštećenja ili totalni gubitak sluha

Prepoznajte i pronađite rešenje za Vaš problem sa sluhom

Kako čujemo - O sluhu

Spoljašnje uvo:

Spoljašnji deo uva (spoljašnji krajnji deo uva) i ušnog kanala (spoljni slušni meatus) sakupljaju zvuke i prosleđuju ih u unutrašnjost.

Srednje uvo:

Bubna opna (membrana timpani) i tri male koščice (maleus, inkus, stapes) transformišu dolazeće zvuke u vibracije.

Unutrašnje uvo:

Tečnošću ispunjeno unutrašnje uvo (kohlea) sadrži ćelije dlačice (senzorne slušne ćelije) visoke osetljivosti koje se pokreću, što je odgovor na vibracije.
Slušni nerv prenosi zvučnu informaciju od ćelija dlačica do slušnog centra u mozgu.

Unutrašnje uvo takođe sadrži vestibularni sistem koji kontroliše naš osećaj ravnoteže.

culo sluha
1. Slušni kanal
2. Bubna opna
3. Maleus (čekić)
4. Inkus (nakovanj)
5. Stapes (uzengija)
6. Ploča stapesa i ovalni prozor
7. Eustahijeva tuba
8. Kohlea
9. Slušni nerv

O gubitku sluha

audiogram

Audiogram je grafikon koji ilustruje koliki je gubitak sluha na oba uva, i individualan je za svaku osobu. Kada se testira sluh, audiogram predstavlja prag osetljivosti čula sluha na zvuke određenih frekvencija (tonove).

Najmanji nivo zvuka koji osoba moze da čuje na svakoj zasebnoj frekvenciji je obeležen na audiogramu kao jačina. To se zove prag čujnosti. Svaki zvuk ima određeni nivo jačine i frekvenciju. Frekvencija se meri brojem talasa ili ciklusa koje zvuk pravi u svakoj sekundi. Za merenje ciklusa u svakoj sekundi koristi se skala i zove se Herc, a obeležava Hz.

Jačina ili intenzitet zvuka se meri u jedinicama koje se zovu Decibel, a obeležavaju dB. U gornjem delu audiograma nacrtana je podela frekvencije zvuka (s leva na desno) od niske do visoke. Intenzitet zvuka se meri od tihog do glasnog (od vrha do dna). Postoje različiti stepeni gubitka sluha, u zavisnosti od dela uva gde je nastalo oštećenje, a eksperti izdvajaju 4 tipa gubitka sluha: konduktivni, mešoviti, senzoneuralni i neuralni gubitak.

Konduktivni gubitak sluha

Konduktivni gubitak sluha

Bilo kakav problem u spoljašnjem ili srednjem uvu koji ometa pravilno sprovođenje zvuka je poznat kao konduktivni gubitak sluha. Ova vrsta gubitka sluha uključuje ometanje da zvučni talasi dođu do unutrašnjeg uha.
Problem leži u ušnom kanalu ili srednjem uhu, gde tri sićušne koščice sprovode zvučne talase u unutrašnje uho.
Akumulacija ušnog voska, perforacija bubne opne, akumulacija tečnosti u srednjem uhu, ili abnormalan rast kostiju u srednjem uhu (otoskleroza) su neki od uzroka konduktivnog gubitka sluha, koji se uglavnom mogu medicinski ispraviti.

Konduktivni gubici su uglavnom po prirodi blaži ili umereni, koji uzrokuju slušne gubitke od otprilike 40 ili 60 decibela.

Za konduktivni gubitak sluha najčešće mogu biti od pomoći slušni aparati ili koštane naočare.

Jedno od savremenih rešenja za konduktivni gubitak sluha je ugradnja vibrant implant sistema.

Senzoneuralni gubitak sluha

Senzoneuralni gubitak sluha

Problem u kohlei (unutrašnje uvo) može uzrokovati senzoneuralni gubitak sluha. Senzoneuralni gubitak sluha proizilazi iz nestalih ili oštećenih senzornih ćelija (ćelija dlačica) u kohlei i uglavnom je trajan. Takođe poznat pod nazivom „nervna gluvoća“, senzoneuralni gubitak sluha može biti blag, umeren, ozbiljan ili apsolutan.
Ukoliko imate senzoneuralni gubitak, i dalje možete da čujete. Ali u nemogućnosti ste da čujete potpuni rang zvuka, podjednako u terminima i visine tona i glasnoće. Često, meki zvuci visokog tona kao što je poj ptica su umanjeni ili svi zajedno izgubljeni. Gubitak drugih zvuka visokog tona, kako npr. zvuči ’s’ u govoru, može ugroziti razumevanje govora. I, radi daljeg komplikovanja stvari, osoba sa gubitkom sluha može iskusiti glasne zvuke, kao npr. nečije vikanje ili škripu guma, glasno koliko i neko sa normalnim sluhom.

Hirurške procedure ne mogu izlečiti senzoneuralni gubitak sluha. Lečenje može biti od pomoći u nekim slučajevima.

Za blage do ozbiljne senzoneuralne gubitke sluha najčešće mogu biti od pomoći slušni aparati. Rešenje za teške senzoneuralne gubitke sluha je kohlearni implant.

Studije su pokazale da odrasli koji nose slušne aparate često vide značajna poboljšanja u mnogim aspektima svojih života, uključujući samopouzdanje, veze, i nagrađivaniji socijalni život.

Mešoviti gubitak sluha

Mešoviti gubitak sluha

Kombinacija konduktivnog i senzoneuralnog gubitka sluha. Za ovakav tip gubitka sluha od pomoći Vam mogu biti: slušni aparati, koštane naočare i kohlearni implanti.

Neuralni gubitak sluha

Neuralni gubitak sluha

Bilo kakav problem koji rezultira odsutnošću ili oštećenjem slušnog nerva može prouzrokovati neuralni gubitak sluha.

Neuralni gubitak sluha jeste apsolutni gubitak sluha i trajan je. Slušni aparati i kohlearni implanti ne mogu biti od pomoći, zato što nerv nije u mogućnosti da dalje prenosi zvučnu informaciju do mozga.

Slušni ‘brainstem’ implanti mogu pomoći u nekim slučajevima.

Testirajte Vaš sluh

Vibrant
implanti

• Ugrađuje se hirurškim putem ispod kože, iza uva
• Vrši mehaničku stimulaciju koščica srednjeg uva
• Vrši mehaničku stimulaciju kohlee

Kohlearni
implanti

Kohlearni implant je opcija za lica sa teškim ili totalnim oštćenjem sluha - pomagala ove vrste mogu biti od velike koristi.

Slušni
aparati

Slušni aparati Audifon koriste digitalnu tehnologiju procesiranja zvuka u realnom
vremenu...

Koštane
naočare

Digitalne naočare za koštano sprovođenje zvuka BHM Contact Star-Evo1 se preporučuju osobama koje imaju srednje ili teško oštećenje sluha...

Osikularne
proteze

Kurz titanijumski implanti srednjeg uva su na raspolaganju u fiksnim i podesivim dužinama. Podesivi implanti omogućavaju...