Pogodnosti plaćanja

Mogućnost plaćanja: gotovinom, preko računa, platnim karticama, i putem administrativne zabrane.Specijalna pogodnost za korisnike Banca Intesa platnih kartica: MasterCard, Visa, American Express i DinaCard. 


Banca Intesa

 Za dodatne informacije posetite veb stranicu banke Intesa.

Vibrant
implanti

• Ugrađuje se hirurškim putem ispod kože, iza uva
• Vrši mehaničku stimulaciju koščica srednjeg uva
• Vrši mehaničku stimulaciju kohlee

Kohlearni
implanti

Kohlearni implant je opcija za lica sa teškim ili totalnim oštćenjem sluha - pomagala ove vrste mogu biti od velike koristi.

Slušni
aparati

Slušni aparati Audifon koriste digitalnu tehnologiju procesiranja zvuka u realnom
vremenu...

Koštane
naočare

Digitalne naočare za koštano sprovođenje zvuka BHM Contact Star-Evo1 se preporučuju osobama koje imaju srednje ili teško oštećenje sluha...

Osikularne
proteze

Kurz titanijumski implanti srednjeg uva su na raspolaganju u fiksnim i podesivim dužinama. Podesivi implanti omogućavaju...